FISCH

Flanders Innovation Hub for Sustainable ChemistrySYMBIOSE

Symbiose
Onze klanten:
Recente cases:
What is INDUSTRIAL
SYMBIOSIS?

symbiose croc
Onafhankelijk Belgisch matchmaking service platform voor de valorisatie van afval en nevenstromen naar materiaal
NIEUWS

Lijst van beschikbare valorisatie-technologieën in Vlaanderen
Voor de valorisatie van nevenstromen is vaak een technologie of verwerking nodig die nog niet aanwezig is in het bedrijf.
Om hierbij te assisteren maakte SYMBIOSE 2.0 een samenvatting van de technologie-aanbieders in haar netwerk, beschikbaar via deze link.
Het biedt een aanvulling aan de tool die de Vlaamse Overheid reeds ontwikkelde: AFSS.
Momenteel is de lijst nog geanonimiseerd. Voor verdere detailinformatie kan u contact opnemen met ons via info@smartsymbiose.be.

Symbiose 2.0 slotevent, samen naar een permanent platform

imgOp 17 november organiseerde het Symbiose team (Fisch, Vito, Ovam en Febem) een werksessie over problematieke reststromen en een slotevent. Meer dan 80 deelnemers uit industrie, kennisinstellingen en overheid luisterden mee naar de verwezenlijkingen van het team. Symbiose is nu meer dan 3 jaar actief als sectoroverschrijdend platform dat actief bedrijven en hun reststromen aan elkaar koppelt.

Tijdens de werksessie werden enkele gemeenschappelijke reststromen besproken die door het team geïdentificeerd werden.: harde PUR platen, Zwavelzuurstromen, Multilayer kunststoffen, Verfpoeders en het hergebruik van reststromen in de productie van meststoffen.

Symbiose heeft met meer dan 300 organisaties en bijna 2000 stromen voor grondstoffen en technologieën voldoende kritische massa in zijn databank om een impact te kunnen maken op de Vlaamse industrie. Dit valt ook op aan de resultaten van de matchmaking activiteiten die met deze data gebeurden. Van de duizenden linken die werden gemaakt werden er een 500-tal nauwer gevolgd. Hiervan kwam er feedback van 11 bedrijven dat zij een geslaagde match maakten voor een totaal geschatte economische meerwaarde van meer dan EUR700.000/jaar.

Als men hierbij de gekende koppelingen neemt die in onderhandeling of testfase zitten overstijgt de gezamenlijke kostenbesparing de 2,5 miljoen euro. Daarboven komt nog een groot potentieel dat nu nog niet bekend is.
Ovam en Vito wensen het platform verder te financieren in de komende jaren doch vragen uitdrukkelijk een engagement vanuit de industrie om dit initiatief te ondersteunen zowel met kennis als financieel.

Voor betalende partners en klanten zal in de toekomst nog meer specifieke kennis en hulp aangereikt worden. Dit omvat bijvoorbeeld het gedeeltelijk toegankelijk maken van anonieme data uit de databank, hulp bij het aanbieden van mogelijke technieken en kennis, matchmaking op maat, op een internationaler niveau tillen, ...

Er is in Symbiose ook een belangrijke rol weggelegd voor de milieubedrijven en kennisinstellingen. Zij zijn gespecialiseerd in het oplossen van logistieke barrières, het bundelen van stomen voor rentabiliteit of het ontwikkelen en toepassen van bepaalde bewerkingen die nodig zijn om een verwerkbare grondstof te verkrijgen.

Uw betrokkenheid zal onontbeerlijk zijn in de verderzetting van het project.

Alle presentaties staan op de site onder de sectie 'Workshops'.Geef uw stromen online door!
Heb je een nevenstroom waar meer potentieel in zit? Zoek je een alternatieve grondstof voor jouw proces?
Ook als je niet aanwezig kon zijn op één van onze workshops, kan je voortaan je stromen doorgeven via de template op onze online contact-pagina!
Wij kijken er naar uit van u te horen.


Uw feedback is belangrijk
Bent u op onze workshops geweest? Hebben wij u reeds verder geholpen? Laat van u horen via de onderstaande enquête.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Vorige posts