FISCH

Flanders Innovation Hub for Sustainable ChemistryVlaams Algenplatform

Kader

Algen zijn wereldwijd een hot topic. Sinds de hype in 2008-2009 zijn algen niet meer uit het nieuws geweest. Nu wordt wereldwijd slechts 11.000 tot 15.000 ton DW aan microalgen biomassa geproduceerd. Dit getal geeft duidelijk aan dat het een opstartende sector is. Van macroalgen worden reeds miljoenen ton geproduceerd. In de Verenigde Staten is men vooral geïnteresseerd in de biobrandstoffen, meer dan 30 bedrijven zijn daar actief in deze sector. In Europa ligt op korte termijn meer de nadruk op hoogwaardige producten uit algen omdat deze toepassingen economisch het meest haalbaar zijn. Biobrandstoffen uit algen zullen op korte termijn wellicht niet rendabel zijn. Vandaar dat ook de VS de laatste jaren naar andere toepassingen kijkt.

In Vlaanderen is heel wat biologische en technische know how aanwezig rond algen, maar om de commerciële implementatie op hetzelfde hoge niveau te brengen heeft de algeneconomie een boost nodig. Hiervoor is samenwerking tussen alle belanghebbenden essentieel. Voor algenkweek komen veel verschillende domeinen samen gaande van prospectie van nieuwe algen in de natuur, veredeling van de algen tot gewassen, biotechnologische kweek, tuinbouwaspecten, oogsttechnieken, waterhergebruik, droging, bioraffinage, toepassing en gebruik van de aanwezige componenten,… Het Vlaams Algenplatform wil een aanspreekpunt zijn voor de betrokkenen in al deze domeinen om zo de Vlaamse algeneconomie te versterken

Doelstelling

In Vlaanderen zijn verschillende onderzoekscentra, kennisinstellingen en bedrijven bezig met algenonderzoek en met het opzetten van demonstratieprojecten. Om al deze initiatieven beter op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen en om de stakeholders correcte informatie te geven over de mogelijkheden en de uitdagingen van algen en algenkweek werd het Vlaams Algenplatform opgericht. Het platform is in 2009 gestart als vrijwillig initiatief van een aantal spelers in de Vlaamse algenwereld en functioneerde tot vorig jaar via de vrijwillige bijdrage van de initiatiefnemers. Sinds eind 2012 wordt het Vlaams Algenplatform gefinancierd via de nieuwe competentiepool FISCH. De projectpartners, Universiteit Gent, VITO en het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond kunnen hierdoor de algen nog meer in the picture plaatsen. Het Vlaams Algenplatform wil een faciliterend en stimulerend kader vormen voor zowel de verankering van bestaande algen-activiteiten als voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid. De activiteiten die worden uitgevoerd, hebben tot doel de verschillende actoren in de algen-waardeketen in kaart te brengen, bijeen te brengen, te informeren, te motiveren en te begeleiden in hun innovatietraject. Daarbij worden ook collectieve behoeften van technologische, economische en regulatorische aard geïdentificeerd en beantwoord, zodat er een gunstig klimaat ontstaat voor de ontwikkeling van een Vlaamse algeneconomie.

Meer informatie is te vinden op www.vlaamsalgenplatform.be

Project modaliteiten
Goedgekeurd op: 18/10/2012
Looptijd: 01/12/2012 – 30/11/2014
Totaal project budget: EUR 256.555
Subsidie: EUR 205.244
Partners: associatie UGentVITO logo blendsHeading_P528